Follow

Det roligaste med att ha bloggat så länge är att snubbla över sina egna gamla texter då och då. När jag skrev den här måste jag ju ha varit rejält trött. 😅

Journalistens klagovisa

axbom.se/journalistens-klagovi

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Axbom Social

The Mastodon home of Per Axbom.