Follow

Se upp med falska sms om BankID vänner.

"Just nu förekommer det falska sms-utskick som ser ut att komma ifrån BankID. BankID skickar aldrig ut sms. Klicka inte på länken."

· · Web · 0 · 5 · 2
Sign in to participate in the conversation
Axbom Social

The Mastodon home of Per Axbom.