Follow

Jösses vad rörd jag blev av Bengt ”Bengan” Janson med familj i i TV4:s morgonsoffa när de berättade om hans nära-döden dust med TBE och hur det påverkade dem. Och så vacker dragspelsmusiken nu blev just mot den bakgrunden.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Axbom Social

The Mastodon home of Per Axbom.