Follow

Förra året skrev jag en lång genomgång av Försvarsmaktens alla annonser under Pride. Jag uppdaterade precis med årets annons och noterade en liten men viktig ändring i budskapet.

axbom.se/forsvarsmakten-och-fl

· · Web · 0 · 3 · 2
Sign in to participate in the conversation
Axbom Social

The Mastodon home of Per Axbom.