Follow

Haha, den här hade jag glömt att jag skrivit. Apropå Twitter och journalister Oj, vad irriterad jag måste varit 😅

axbom.se/journalistens-klagovi

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Axbom Social

The Mastodon home of Per Axbom.